Ma samo vi pripremite, Templari pojedu i popiju za tri tima. :D